Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  • 5/25/2019 1:13:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia: od 31 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. Miejsce wyłożenia: Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C, pokój nr 6. (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00- 16.00, oraz w środy w godzinach 10.00- 18.00) Dyskusja publiczna z udziałem projektanta planu: 12 czerwca 2019 roku, godz. 14.00, Urząd Gminy w Kotuniu. 


 Pełny tekst obwieszczenia dostępny jest tutaj